ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 22

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 22

SIEDZIBA ZESPOŁU – SZKOŁA PODSTAWOWA NR 27 IM. PROF. WŁADYSŁAWA SZAFERA

32 202 81 88

sekretariat@sp27katowice.pl

ul. Stanisława Łętowskiego 18

40-648 KATOWICE